КАКО ДА НАПРАВИТЕ ПЛАН ЗА ЗАШТЕДА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА?

Како да заштедиме електрична енергија и да имаме пониски сметки?

За почеток, мораме да пресметаме колку трошат апаратите во домот и да направиме план за штедење. Планот треба да вклучува повеќе мерки со или без вложување. Со постојано внимавање можеме да постигнеме големи заштеди и да останеме во пониските тарифни блокови.

Планот на заштеда започнува со анализа на потрошувачката на уредите во домот како и идентификување на историјата на потрошувачката по сезони. Продолжува со мерење или проценка на потрошувачката на апаратите во домот, развивање на мерки, со и без инвестиција, како и спроведување, коригирање и надоградување на истиот.

Мерење или проценка на потрошувачката на апаратите во домот може да се реализира на два начини, со уред што ќе ја измери потрошувачката на секој од апаратите или да се прочита моќноста на уредот од упатството/прирачникот за користење.

Со утврдување на најголемите потрошувачи во домот понатаму е веќе полесно да се развие план за штедење, кој може да содржи комбинација од мерки за рационално користење на уредите, адаптирање според тарифникот за енергија (користење на апарати во ниска тарифа) како и инвестиции за заштеда.

Планот треба да се прилагоди на расположливиот буџет и на местото каде што има најголем потенцијал за заштеда - кај најнеефикасните и најголемите потрошувачи да се воведат најсериозни мерки. Доколку планот вклучува инвестиции, истите не треба да бидат еднократни, туку постепени. Инвестициите исто така треба да се распределат по приоритет.

Планот треба да го спроведуваат сите членови на домаќинството и по потреба да се корегира и надополнува за да се постигнат максимални заштеди.

УРЕДИ ВО ДОМОТ КОИ ТРОШАТ НАЈМНОГУ ЕНЕРГИЈА

НАЈМНОГУ ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ТРОШАТ УРЕДИТЕ ЗА ГРЕЕЊЕ

Уредите како термо печка, електричен панел и клима уред се едни од поголемите потрошувачи во домот. Месечната потрошувачка на термо печката може да достигне и до 450 kWh.

ПОГОЛЕМИТЕ УРЕДИ ВО ДОМОТ СЕ И ГОЛЕМИ ПОТРОШУВАЧИ

Рерната, ринглите, бојлерот, фрижидерот како и машините за перење и сушење се дел од уредите кои драстично ја зголемуваат месечната потрошувачка на електрична енергија.

ЗА ОСВЕТЛУВАЊЕ ИСТО ТАКА СЕ ТРОШИ ЗНАЧИТЕЛНА КОЛИЧИНА ЕНЕРГИЈА

Осветлувањето, зависно од бројот на светилки во домот, може да биде сериозен потрошувач, особено кога не се користат штедливи или ЛЕД светилки. Подните и столните ламби со напојување трошат енергија дури и кога се исклучени.

МЕСЕЧНА ПОТРОШУВАЧКА ВО ПРОЦЕНТИ

СОВЕТИ КАКО ДА ЗАШТЕДИТЕ ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ГРЕЕЊЕ И ЛАДЕЊЕ

 • Не поставувајте објекти во близина на грејното тело
 • Затворајте ја вратата од просторијата која се грее/лади
 • Редовно чистете ги филтрите на клима уредите
 • Одржувајте оптимална температура во домот. Оптимална летна температура од 24°C, оптимална зимска од 20°C
 • Покачувајте ја температурата постепено
 • Подни површини покриени со килими/теписони даваат поголема топлина

ГОТВЕЊЕ

 • Исклучувајте ја рерната 10 минути пред да биде готово јадењето
 • Користете капак на тенџерињата додека се готви
 • Редовно чистете ги рерната и ринглите
 • Користете рингла која е иста големина со тенџерето
 • Не ја отворајте рерната често додека работи, со секое отворање температурата се намалува
 • Користете микробранова печка или тостер за да загреете помала количина на храна

БОЈЛЕР

 • Редовно чистете го грејачот од бигор
 • Намалете го времето на туширање за да се намали потребата од догревање на вода
 • Наместете го термостатот помеѓу 50°C и 60°C
 • Бојлер во соба која е ладна побрзо ја губи акумулираната топлина

ФРИЖИДЕР

 • Одржувајте ја температурата во фрижидерот помеѓу 3°C и 4°C, а на замрзнувачот помеѓу -15°C и -18°C
 • Редовно чистете го задниот дел од фрижидерот
 • Спакувајте ја храната во фрижидерот за да не испушта влага, бидејќи влагата го тера компресорот да работи повеќе за да ја одржи температурата
 • Не ја држете долго вратата отворена
 • Фрижидерите и замрзнувачите работат најефикасно кога се полни

ОСВЕТЛУВАЊЕ

 • Исклучувајте ги светлата при напуштање на просторијата
 • Искористете ја дневната светлина (отварајте ролетни и завеси)
 • Користете штедливи или ЛЕД светилки
 • Поставете светилки така што светлината ќе се рефлектира од ѕидните површини. Така се добива повеќе светлина и се елиминира потребата од повеќе светилки

ГЕНЕРАЛНИ СОВЕТИ

 • Уредите кои не ги користите исклучувајте ги од напојување
 • Не го оставајте мобилниот телефон приклучен на полнач преку ноќ
 • Лап-топот е енергетски поефикасен од персоналниот компјутер
 • Користете ги уредите кои што трошат повеќе електрична енергија, во ниска тарифа
 • Пеглајте повеќе алишта наеднаш
 • При подолго отсуство од домот исклучете ги кабелскиот/сателитскиот ресивер и рутерот

МЕРКИ СО ИНВЕСТИЦИЈА

 • Доколку сте во можност, инвестирајте во уреди со повисока енергетска класа
 • Заменете ги старите светилки (со жаречко влакно) со штедливи или ЛЕД
 • Заменете ги старите прозорци со нови енергетски ефикасни
 • Поставете термоизолација во домот
 • Купете смарт плагови или други уреди за следење на потрошувачката

ПАМЕТЕН ДОМ

 • Паметните уреди можат да се управуваат далечински, со поставување на автоматски програми на работа како и вклучување и исклучување од далечина
 • Смарт плаг е уред кој секој апарат во домот го прави „паметен“
 • Со смарт плагови можеме да ја следиме и контролираме потрошувачката на апаратите кои сме ги направиле „паметни“
 • Мобилните/веб апликации на паметните уреди ни даваат детален преглед за тоа кој уред колку и кога троши електрична енергија (врз основа на што можеме да развиваме и корегираме мерки за заштеда)

НИСКА ТАРИФА

Понеделник - Сабота

Дневна ниска тарифа

13:00 - 15:00

Ноќна ниска тарифа

22:00 - 07:00

Недела

00:00 - 24:00

Недела, во текот на целиот ден сè до понеделник во 07:00 наутро

ТАРИФНИ БЛОКОВИ

Постојат четири тарифни блокови кои се клучни при пресметката на сметките за електричната енергија за домаќинствата. ТАРИФНИТЕ БЛОКОВИ се однесуваат само на ПОТРОШЕНАТА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ВО ВИСОКАТА, ДНЕВНА ТАРИФА! За ниската т.н. НИСКА ТАРИФА не постојат тарифни блокови.

Првата блок тарифа се однесува на корисниците кои трошат до 210 kWh електрична енергија во високата тарифа, вториот блок на потрошувачите што трошат до 630 kWh, третиот од 631 kWh до 1050 kWh и четвртиот над 1051 kWh во висока тарифа.

Цената на потрошената електрична енергија во висока тарифа, се зголемува со поминување од еден блок во друг, односно од Т1 па сè до Т4. Колку едно домаќинство ќе плати за електричната енергија во висока тарифа зависи од тоа колку киловатчасови ќе потроши во висока тарифа во текот на 30 дена.

*Цените се без додадено ДДВ од 5% и комунална такса од 184 денари

Во период од 30 дена, потрошените до 210 kWh електрична енергија се калкулираат по цена од Т1, од 211 kWh до 630 kWh по цена од Т2, итн.

Пример:
Доколку едно домаќинство во период од 30 денови потроши 500 kWh во висока/дневна тарифа, првите 210 kWh ќе ги плати по цена од Т1 а останатите 290 kWh по цена од Т2.

Повеќе детали за тарифните блокови тука.

КАЛКУЛАТОР ЗА ИЗНОСОТ НА СМЕТКАТА ЗА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Внесете ја вкупната сума на киловат-часови што ја трошите во висока, па потоа во ниска тарифа и пресметајте го целосниот износ во денари на вашата сметка за електрична енергија. Вака, ќе можете да направите предвидување за тоа колку заштедите во енергија ќе се рефлектираат во заштеди во пари.

Пресметај
Следете нѐ