SI TË BËNI PLAN PËR KURSIM TË ENERGJISË ELEKTRIKE?

Si të kursejmë energji elektrike dhe të kemi fatura më të vogla?

Së pari, duhet të llogaritim sa shpenzojnë aparatet në shtëpi dhe të bëjmë plan kursimi. Plani duhet të përfshijë masa me dhe pa investim. Me kujdes të përhershëm mund të arrijmë të kursejmë dhe të mbetemi në blloqet e tarifave më të ulëta.

Plani i kursimit fillon me analizën e konsumit të pajisjeve në shtëpi, si dhe me identifikimin e historisë së shpenzimit sipas stinëve. Matje ose vlerësim i shpenzimit të aparateve në shtëpi, masa, me dhe pa investim, si dhe zbatim, korrigjim dhe përmirësim të planit.

Matja ose vlerësimi i shpenzimit të aparateve në shtëpi mund të realizohet në dy mënyra, me pajisje e cila do të matë shpenzimin e çdo aparati ose të lexohet fuqia e pajisjes nga udhëzuesi/doracaku për përdorim të tij.

Pas përcaktimit të shpenzuesve më të mëdhenj në shtëpi mund të zhvillohet plan kursimi, i cili mund të jetë kombinim i masave për përdorim racional të pajisjeve, adaptim sipas tarifores së energjisë (përdorimi i aparateve në tarifën e ulët) si dhe investime për kursim.

Plani duhet të përshtatet me buxhetin në dispozicion dhe vendin ku ka potencial më të madh për kursim – te shpenzuesit më të mëdhenj dhe më joefikasë të vendosen masa më serioze. Nëse plani përfshin investime, ato nuk duhet të jenë të njëfishta, por shkallë-shkallë. Investimet duhet të renditen sipas prioritetit.

Plani duhet të zbatohet nga e gjithë familja dhe sipas nevojës të korrigjohet dhe përmirësohet me qëllim të kursimit shtesë.

PAJISJE NË SHTËPI QË SHPENZOJNË MË SHUMË ENERGJI

MË SHUMË ENERGJI ELEKTRIKE SHPENZOJNË PAJISJET PËR NGROHJE

Pajisjet si termo-stufa, paneli elektrik dhe pajisja e kondicionerit janë shpenzuesit më të mëdhenj në shtëpi. Shpenzimi mestar i termo-stufës mund të arrijë deri në 450 kWh.

PAJISJET MË TË MËDHA NË SHTËPI JANË EDHE SHPENZUESIT MË TË MËDHENJ

Furra, pllakat e stufës elektrike, bojleri, frigoriferi si dhe lavatriçja dhe makina për tharje janë një pjesë e pajisjeve të cilat e zmadhojnë shpenzimin mujor të energjisë elektrike.

PËR NDRIÇIM SHPENZOHET GJITHASHTU NJË SASI E THEKSUAR ENERGJI ELEKTRIKE

Ndriçimi, në varësi nga llambat në shtëpi mund të jetë një shpenzues serioz, sidomos nëse nuk përdoren llambat kursyese ose llambat LED. Llambat e dyshemesë dhe ato të tavolinës me mbushje shpenzojnë energji madje edhe kur janë të fikura.

KONSUMI MUJOR NË PËRQINDJE

KËSHILLA SI TË KURSENI ENERGJI ELEKTRIKE

NGROHJE DHE FTOHJE

 • Mos vendosni objekte në afërsi të trupit për ngrohje!
 • Mbylleni derën e hapësirës e cila ngrohet/ftohet!
 • Pastrojini rregullisht filtrat e pajisjeve!
 • Mbani temperaturën optimale në shtëpi! Temperatura optimale verore prej 24°C, temperatura optimale dimërore prej 20°C.
 • Zmadhojeni temperaturën shkallë-shkallë!

GATIMI

 • Fikeni furrën 10 minuta para se të jetë gatimi gati!
 • Përdorni kapak në tenxheret kur gatuhet!
 • Pastrojeni rregullisht furrën dhe pllakat e stufës me korrent!
 • Përdorni pllakën që është me madhësi sa tenxherja!
 • Mos e hapni furrën shpesh kur është e ndezur, sepse me çdo hapje, mund të zvogëlohet temperatura me 4°C.
 • Përdorni furrë me mikrovalë ose aparat për tost që ta ngrohni ushqimin tuaj.

BOJLERI

 • Pastrojeni rregullisht ngrohësin prej bigorrit.
 • Zvogëlojeni kohën e tushit që të zvogëlohet nevoja për ngrohje të ujit.
 • Vendoseni termostatin midis 50°C dhe 60°C.

FRIGORIFERI

 • Mbajeni temperaturën e frigoriferit midis 3°C dhe 4°C, kurse të ngrirësit midis -15°C dhe -18°C!
 • Pastrojeni rregullisht pjesën e pasme të frigoriferit!
 • Paketojeni ushqimin në frigorifer që të mos lëshojë lagështi, sepse lagështia e shtyn kompresorin të punojë më shumë që ta mbajë temperaturën.
 • Mos e mbani derën hapur për një kohë të gjatë!
 • Frigoriferët dhe ngirësi punojnë më me efikasitet kur janë plot.

NDRIÇIMI

 • Fikini dritat kur dilni nga hapësira!
 • Shfrytëzojeni ndriçimin ditor!
 • Përdorni llamba kursyese ose llamba LED!
 • Vendosni llamba në qoshet e dhomës, drita do të reflektohet nga sipërfaqet e murit duke u fituar më shumë ndriçim dhe eliminohet nevoja për më shumë llamba.

KËSHILLA TË PËRGJITHSHME

 • Pajisjet të cilat nuk i përdorni hiqini nga priza!
 • Mos e lini celularin në mbushës gjatë gjithë natës!
 • Lap-topi është energjetikisht më efikas sesa kompjuteri i personalizuar.
 • Përdorini pajisje të cilat shpenzojnë më shumë energji elektrike, në tarifë të ulët.
 • Hekurosini rrobat menjëherë!
 • Kur dilni nga shtëpia fikini resiverin kabllor/satelitor dhe ruterin.

INVESTIME PËR KURSIM

 • Nëse keni mundësi, investoni në pajisje me klasë më të lartë energjetike!
 • Zëvendësojini llambat e vjetra (me fibër inkandeshente) me llamba kursimtare dhe LED!
 • Zëvendësojini dritaret e vjetra me dritare të reja energjetikisht efikase!
 • Vendosni termoizolim në shtëpi!

SHTËPI E ZGJUAR

 • Pajisjet e zgjuara mund të ndizen dhe fiken edhe kur nuk jemi në shtëpi, kjo mundëson të kursejmë energji elektrike edhe kur nuk kemi mundësi ta bëjmë këtë manualisht
 • Disa pajisje të zgjuara mundësojnë edhe vendosje të asistentit të zgjuar me të cilin mund të bëni plan të përdorimit të pajisjeve
 • Plag-smart është pajisje e cila çdo aparat në shtëpi e bën “të zgjuar”
 • Me përdorimin e pajisjeve të zgjuara dhe aplikimit celular për analizë marrim pasqyrë të detajuar për atë se cila pajisje, sa dhe kur shpenzon më shumë energji elektrike

TARIFA E ULËT

E hënë – e shtunë

Tarifa e ulët e ditës

13:00 - 15:00

Tarifa e ulët e natës

22:00 - 07:00

E diel

00:00 - 24:00

Të dielën, gjatë gjithë ditës deri të hënë në orën 07:00 në mëngjes

BLLOQET TARIFORE

Ekzistojnë katër blloqe tarifore të cilët janë kyç gjatë llogaritjes së faturave për energjinë elektrike për ekonomitë familjare. BLLOQET TARIFORE bazohen në ENERGJINË ELEKTRIKE TË SHPENZUAR NË TARIFËN E LARTË, DITORE!

Blloko i parë tarifor lidhet me konsumatorët që shpenzojnë deri në 210 kWh energji elektrike në tarifën e lartë, blloku i dytë me konsumatorët që shpenzojnë deri në 630 kWh, i treti nga 631 kWh deri në 1050 kWh dhe i katërti mbi 1051 kWh në tarifën e lartë.

Çmimi i energjisë elektrike të shpenzuar në tarifën e larë, zmadhohet me kalimin nga një bllok në tjetrin, përkatësisht nga T1 deri në T4. Sa do të paguajë një ekonomi familjare për energji elektrike në tarifën e lartë varet nga fakti sa do të shpenzojë ajo gjatë 30 ditëve.

*Çmimet janë pa TVSh të shtuar prej 5% dhe taksën komunale prej 184 denarësh.

Në periudhë prej 30 ditësh, energjia elektrike e shpenzuar deri në 210 kWh llogaritet me çmim sipas tarifës T1, nga 210 kWh deri në 630 kWh me çmim sipas Т2, etj.

Për shembull:
Nëse një ekonomi familjare në periudhë prej 30 ditësh shpenzon 500 kWh në tarifën e lartë ditore, 210 kWh e parë do t’i paguajë me çmim sipas T1, kurse 290 kWh e tjera me çmim sipas T2.

Më shumë detaje këtu.

KALKULATOR PËR SHUMËN E FATURËS SË ENERGJISË ELEKTRIKE

Shënoni shumën totale në kilovat-orë që e konsumoni në tarifë të lartë, pastaj në të ulët, dhe llogaritni shumën totale në denarë të faturës tuaj për energji elektrike. Në këtë mënyrë do të mund të parashikoni se sa kursimet në energji do të reflektohen në kursime në para.

Llogarit
Na ndiq